Антоанета Абаджиева е родена на 14 юни 1985г. във Варна.

2008г. – бакалавърска степен по Живопис във Великотърновски университет
2010г. – магистърска степен по Рисуване във Великотърновски университет

..............................................................................................

Antoaneta Abadzhieva was born June 14, 1985 in Varna, Bulgaria. 

2008 - Bachelor's degree in
 Painting 
at The University of Veliko Tarnovo
2010 - Master's degree in Drawing at The University of Veliko Tarnovo